بازدید مسوولین دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از غرفه انتشارات دانشگاه علوم و معارف قران کریم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 مسوولین دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، اساتید قرآنی، دانشجویان سایر رشته ها و علاقه مندان به قرآن از غرفه انتشارات دانشگاه علوم و معارف قران کریم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید نمودند.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت ایحا
عکاس

مدیر سایت ایحا