• 1403/02/30 - 14:53
  • - تعداد بازدید: 85
  • - تعداد بازدیدکننده: 77
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی استان فارس از دانشکده علوم قرآنی شیراز

به گزارش خبری از شیراز: هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس با هدف بررسی کیفیت علمی، آموزشی  از دانشکده علوم قرآنی شیراز بازدید کردند.

هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان فارس مستقر در دانشگاه شیراز با حضور در دانشکده علوم قرآنی شیراز، ضمن برگزاری جلسات با  دانشجویان، کارکنان و اساتید هیأت علمی این دانشکده و نیز گفتگو با آنها؛ از بخش های مختلف این مجموعه بازدید و بررسی به عمل آورده و در جریان فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی  این دانشکده قرار گرفتند.

در پایان برای جمع بندی موارد مطرح شده، جلسه ای با ریاست و مدیر توسعه دانشکده برگزار شد.

 

  • گروه خبری : گروه های محتوا
  • کد خبر : 963
کلمات کلیدی
مریم زهد
خبرنگار

مریم زهد

تصاویر