بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تنظیم کیفیت موسسات آموزش عالی استان از دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

به گزارش ایحاء از کرمانشاه؛  با توجه به رسالت نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و افزایش بهره­ وری از فرایند نظام­ مند نظارت و ایجاد وحدت رویه در این امر و با عنایت به برگزاری فرایند امتحانات پایان نیمسال دوم در مراکز آموزشی و دانشگاهی سراسر کشور بر اساس برنامه و پیگیری از سوی هیات ناتک آموزش عالی استان در دانشگاه رازی و سلامت این موضوع بازدیدی از سالن امتحانات دانشکده توسط کارشناسان محترم این دفتر، جناب آقای بهزاد یاری و سرکار خانم آمینه مرادپور در تاریخ بیست و نهم خرداد ماه به عمل آمد.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت کرمانشاه
عکاس

مدیر سایت کرمانشاه