• تاریخ انتشار : 1400/04/28 - 08:23
  • تعداد بازدید : 73
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

عید قربان عید بندگی

باسمه تعالی

عنوان "خلیل الله" امتیازی است برای حضرت ابراهیم(ع) که در قرآن کریم به آن اشاره شده است :

و منْ أحْسن دینًا ممّنْ أسْلم وجْهه للّه و هو محْسنٌ و اتّبع ملّة إبْراهیم حنیفًا و اتّخذ اللّه إبْراهیم خلیلاً

ابراهیم خلیل الله گشت بر اساس آنچه که در برخی روایات آمده است:

إنّما اتّخذ اللّه إبْراهیم خلیلًا لأنّه لمْ یردّ أحداً و لمْ یسْألْ أحداً قطّ غیْر اللّه تعالی

آن زمان که در آتش نمرود قرار گرفت به غیر از خدا به چیزی دل نبست. وقتی جبرییل به او می گوید:

«هل لک من حاجة؟ پاسخ ابراهیم این است: أمّا الیک فلا

آری ،سرای دنیا برای همگان دار ابتلا و امتحان است چه اینکه هر که در این بام مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. ابراهیم خلیل زمانی متلبس به  خلیل الله گشت که از این امتحانات الهی پیروز گشت:

وإذ ابْتلىٰ إبْراهیم ربّه بکلماتٍ فأتمّهنّ ۖ

اهتزاز امامت ابراهیم بر فراز امتحاناتی بود که خلیل الهی از عهده آن بر آمد. قال إنّی جاعلک للنّاس إمامًا ۖ

این امتحان تنها امتحان خلیل الله نبود که در این سیر الی الله بسی خون جگر باید خورد.

او برای اینکه بتواند بر قلة توحید قرار گیرد باید از همه هستی خویش چشم بپوشد و لذا در محک سختی قرار می گیرد:

 فلمّا بلغ معه السّعْی قال یا بنیّ إنّی أرىٰ فی الْمنام أنّی أذْبحک فانْظرْ ماذا ترىٰ

او تنها یادگارش را باید به مذبح برده و برای معشوق قربانی نماید. و در این امر چه زیباست کلام اسماعیل: قال یا أبت افْعلْ ما تؤْمر ۖ ستجدنی إنْ شاء اللّه من الصّابرین

که حاکی از تسلیم مطلق در برابر حق است.

اما این فقط اغاز راه بود و نه پایان. زیرا:

 فلمّا أسْلما وتلّه للْجبین

وقتی این دو برگزیده الهی ردای تسلیم به تن نموده در برابر اراده الهی سر صبر به سجاده نهادند ندا آمد: ونادیْناه أنْ یا إبْراهیم قدْ صدّقْت الرّؤْیا

و این چنین است که  :انّا کذلک نجْزی الْمحْسنین

به درستی که این ابتلا و امتحان مبین است: إنّ هذا لهو الْبلاء الْمبین

 و چه زیباست سنت زیبایی که از این خلیل به یادگار ماند: وفدیْناه بذبْحٍ عظیمٍ وترکْنا علیْه فی الْآخرین

 او از پیامبران ممتاز الهی است که مورد سلام واقع گشت: سلامٌ على إبْراهیم.

و پاداش خود را دریافت می نماید: کذلک نجْزی الْمحْسنین

اوست که به مصداق:

 إنّه منْ عبادنا الْمؤْمنین متلبس به عبد است. چون رسالت متوقف به عبد بودن است.

و بعد از آن است که طاهران خانه الهی خواهند بود:

وعهدْنا إلى إبْراهیم وإسْماعیل أنْ طهّرا بیْتی للطّائفین والْعاکفین والرّکّع السّجود.

 

حسین مقدس

 عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی ملایر

 

 

  • گروه خبری : یاداشت ها
  • کد خبر : 5151
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید