• تاریخ انتشار : 1400/06/17 - 11:51
  • تعداد بازدید : 22
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
از سوی عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه،

کتاب «حیات عقلانی در آموزه های وحیانی» منتشر شد

کتاب « حیات عقلانی در آموزه های وحیانی» با تألیف عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه منتشر شد.

به گزارش ایحا از مراغه، کتاب «حیات عقلانی در آموزه های وحیانی» تألیف دکتر حمید محمدی راد عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه و محمد مهدی قاسمی کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم قرآنی مراغه توسط انتشارات سنجش و دانش تهران منتشر شد.


در بخشی از چکیده این کتاب آمده است:

انسانها در دنیای متمدن امروزی با سبک های مختلف زندگی مواجه هستند که گاه سردرگم کننده بوده و سبب انحطاط اشرف مخلوقات می گردد.  به همین دلیل حیات انسان به مثابه سایر موجودات عالم نیست که فقط منحصر در حیات روزمره و ابتدایی باشد، بلکه حیات انسان و بایدها و نباید های آن، همواره یکی از بزرگترین دغدغه های انسان شناسان، حکیمان و در رأس همه آنها پیامبران الهی و اوصیای آنان بوده و به طور کلی هدف از فرستادن پیامبران و انزال کتب نیز راهنمایی و ایصال انسان به زندگی والا و هدفی اعلا بوده است. در قرآن مراحل زندگی انسان در جهت تحول و حرکت تکاملی وی برای ورود به حیات عقلانی مورد تاکید قرار گرفته است. در حقیقت حیات عقلانی عبارتست از حیات آگاهانه و عالمانه ای که در وجوه مختلف زندگی مبتنی بر تعقل، تفکر، تدبر، اسناد و استدلال صورت گرفته و در نتیجه آن حیات طیبه مستولی گردد. حیات عقلانی و آگاهی نسبت به موانع آن در مسیر تکامل انسان تمامی شئون زندگی وی اعم از فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را جهت می بخشد. بنابراین در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر قرآن کریم نخست به تبیین معانی لغوی و اصطلاحی حیات و عقل پرداخته و به وجوه آنان در قرآن اشاره شده است. سپس به دلیل اهمیت شناخت چارچوب حیات عقلانی، عناصر نظری از قبیل علم، تعقل، تفکر، تدبر و عناصر عملی آن از قبیل عمل صالح، ایمان، صبر، صدق و ... مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه موانع شکل گیری و تداوم این حیات به سبب معرفت افزایی شیفته گان این حیات بررسی شده و تشریح گشته است و در آخر آثار مترتب بر حیات عقلانی در دو وجه دنیوی و اخروی توصیف شده و جهات دیگر آن نیز مورد عنایت قرار گرفته است.

 عناوین فصل های کتاب بدین شرح است:
فصل اول: کلیّات
فصل دوم: عناصر حیات عقلانی
فصل سوم: موانع حیات عقلانی
فصل چهارم: آثار حیات عقلانی

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 5192
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید