فرم ثبت نام دانشجو خبرنگار

طرح دانشجو خبرنگار برای استفاده از ظرفیت دانشجویان علاقه مند به مسائل خبری و ایجاد موقعیت برای آموزش ایشان تهیه گردیده است. در این طرح پس از ثبت نام، دوره های آموزشی به صورت وبینار برگزار می شود و پس از پایان آن آزمون دوره برگزار و به کسانی که در آزمون نمره مورد نظر را اخذ نمایند گواهی داده خواهد شد. همچنین از آنجا که برگزاری این دوره به صورت رایگان می باشد، کسانی که در این طرح شرکت کرده و قبول شده اند، می بایست تا پایان دوره دانشجویی خود برای تهیه خبر با روابط عمومی دانشکده همکاری نمایند که البته فعالیت ایشان در قالب کاردانشجویی محسوب خواهد شد.
زمان برگزاری دوره های آموزشی پس از پایان ثبت نام اطلاع رسانی می شود.
روابط عمومی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریماطلاعات شخصی
تاریخ تولد :
کدملی :
نام پدر :
نام و نام خانوادگی :
مذهب :
شماره تلفن پیام رسان :
پیام رسان های فعال :
ایتا سروش بله
سایر موارد :
دانشکده :
رایانامه (ایمیل) :
وضعیت تاهل :
آدرس محل سکونت :
شماره تماس ثابت :
وضعیت تحصیلی
شماره دانشجویی :
سال ورود به دانشگاه :
رشته تحصیلی :
تجربیات شغلی
تاریخ پایان
تاریخ شروع
مدت سابقه
سمت / شغل
نام مکانی که قبلا فعالیت خبری کرده اید
(به ترتیب از آخرین سابقه)

به عنوان مثال : 1- دانشگاه علوم و معراف قرآن کریم - فرهنگی - 2 سال - 1390/1/1 -1392/1/1

آیا قبلا در دانشگاه اشتغال به کار داشته اید ؟
چه بخشی و چه زمانی ؟
آیا قبلا در بخش خبر فعالیت داشته اید ؟
میزان آشنایی با زبان ها
عربی
انگلیسی

میزان آشنایی با رایانه
Internet :
Windows :
Word :
Potoshop :
سایر موارد :
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*