ترسیم جایگاه زن در فرهنگ قرآنی
از سوی عضو هیأت علمی دانشگاه مطرح شد:

ترسیم جایگاه زن در فرهنگ قرآنی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در گفت و گویی به تبیین جایگاه زن در فرهنگ قرآن کریم پرداخت.

تقلید و احساس بی‌نیازی؛ عوامل ضعف پژوهش‌های قرآنی در دانشگاه‌ها

تقلید و احساس بی‌نیازی؛ عوامل ضعف پژوهش‌های قرآنی در دانشگاه‌ها

در نشست «آسیب‌شناسی پژوهش‌های قرآنی در دانشگاه‌ها» که به میزبانی ایکنا برگزار شد، بر این نکته تأکید شد که دانشگاه‌های ما و گروه‌های قرآن و حدیث به صورت کلی از تحولات قرآن‌‌پژوهیِ روز عقب هستند و بخشی از این عقب‌ماندگی به نقصی برمی‌گردد که می‌توان اسم آن را «احساسِ استغنا» گذاشت.