برگزاری استارتاپ اپلیکیشن های قرآنی در دانشکده علوم قرآنی شیراز

به گزارش ایحا از شیراز:دانشجویان دانشکده با همت اساتید خانم دکتر زهره معارف و آقای دکتر احمد جعفری موفق به طراحی اپلیکیشن های قرآنی و عربی شده اند.

در همین راستا استارتاپ اپلیکیشن های  کتب آموزشی قرآنی و عربی دبستان و متوسطه اول با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم