برگزاری یادمان شهدای خدمت در دانشکده علوم قرآنی تهران

به گزارش ایحا از تهران، یادمان شهدای خدمت با همکاری واحد بسیج دانشجویی در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.

سرنوشت
مقلدان خمینی
چیزی جز شهادت نیست...

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت تهران
عکاس

مدیر سایت تهران