لیست اخبار صفحه :7
دیدار ریاست دانشکده علوم قرآنی زابل  جمعی از کارکنان و دانشجویان با فرماندهی انتظامی شهرستان زابل
حمایت دانشکده علوم علوم قرآنی زابل از اجرای طرح نور و دیدار با فرماندهی انتظامی شهرستان زابل .

دیدار ریاست دانشکده علوم قرآنی زابل جمعی از کارکنان و دانشجویان با فرماندهی انتظامی شهرستان زابل

به گزارش ایحا از زابل دکتر مرتضی ساز جینی با جمعی از همکاران ودانشجویان باسرهنگ نوری فرمانده انتظامی شهرستان زابل دیدار و گفت گو کرد.

سید حمید رضا حسینی طباطبایی با مهندس میر حسینی رئیس ستاد فرمان اجرایی امام دیدار و گفت گو کرد.
دیدار مدیر توسعه منابع پشتیبانی دانشکده علو م قرآنی زابل بارئیس ستاد فرمان امام خمینی (ره)

سید حمید رضا حسینی طباطبایی با مهندس میر حسینی رئیس ستاد فرمان اجرایی امام دیدار و گفت گو کرد.

به گزارش ایحا اززابل ،مهندس سید حمیدرضا حسینی طباطبایی مدیر توسعه منابع و پشتیبانی دانشکده علوم قرآنی زابل به همراه دکتر غلامرضا شهرکی فلاح بامهندس مصطفی میرحسینی رئیس ستاد فرمان اجرایی امام خمینی (ره) دیدار و گفت گو کرد.